banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2019
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
14 tháng 11, 2019
NQ HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
07 tháng 11, 2019
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 so với quý 3/2018
30 tháng 10, 2019
Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Minh Hạnh
26 tháng 09, 2019
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Phạm Minh Thắng
19 tháng 09, 2019
Giải trình chênh lệch KQKD BCTC soát xét bán niên năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
03 tháng 09, 2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Minh Hạnh
22 tháng 08, 2019
Giải trình chênh lệch KQKD quý 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
30 tháng 07, 2019
Công bố thông tin Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 2/2019 so với cùng kỳ
30 tháng 07, 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
12 tháng 07, 2019
1