banner

Hệ thống truyền hình dã chiến cho BQP, BCA (Evision military)
Hệ thống truyền hình dã chiến cho BQP, BCA (Evision military)
Thiết bị quang điện tử (Electro - Optics)
Thiết bị quang điện tử (Electro - Optics)
Hệ thống quan trắc phương tiện trên biển cho Hải Quân (Costal survrilance)
Hệ thống quan trắc phương tiện trên biển cho Hải Quân (Costal survrilance)
Thiết bị không người lái (UAV, USV)
Thiết bị không người lái (UAV, USV)