banner

Viễn thông & CNTT

Nhà Cung Cấp Giải Pháp Phần Mềm & Cung Ứng Thiết Bị Công Nghệ – Viễn Thông
Uy Tín Lâu Năm Tại Việt Nam

Sản phẩm và giải pháp
Hạ tầng máy chủ, lưu trữ, cloud
Hạ tầng mạng IP core, access, security
Cổng thông tin chuyển đổi số
Giải pháp truyền dẫn vô tuyến và hữu tuyến (Viba, DWDM, Metro)
BSS/OSS – Tính cước viễn thông và chăm sóc khách hàng
Dịch vụ VAS
Đối tác

Dự án nổi bật

project
Hạ tầng máy chủ, lưu trữ, cloud
project
Hạ tầng mạng IP core, access, security
project
Cổng thông tin chuyển đổi số
project
Giải pháp truyền dẫn vô tuyến và hữu tuyến (Viba, DWDM, Metro)
project
BSS/OSS – Tính cước viễn thông và chăm sóc khách hàng
project
Dịch vụ VAS