banner

IOC - Intelligent Operation Center

Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh

IOC

Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh

Trung tâm giám sát và điều hành thông minh đóng vai trò là trung tâm giám sát chỉ huy các mục tiêu trọng điểm của tỉnh thành thông qua việc thu thập tổng hợp dữ liệu đa nguồn, là cánh tay số phục vụ đắc lực giúp các nhà lãnh đạo và các cơ quan đơn vị có cái nhìn tổng quan, toàn diện về mọi mặt hoạt động của tỉnh để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.
Trung tâm điều hành thông minh

Mô hình giải pháp tổng thể

Trung tâm điều hành thông minh
Chú thích:
IOC trung tâm
Các sản phẩm sẵn có của Elcom
Các hệ thống khác hoặc trung tâm điều hành sẵn có của Tỉnh/Thành phố
Chức năng chính IOC
Tổng hợp dữ liệu từ mọi nguồn với nhiều loại hình nghiệp vụ khác nhau, thu thập dữ liệu đa dạng từ văn bản, hình ảnh, dữ liệu thời gian thực, luồng video, dữ liệu bản đồ, dữ liệu dạng đồ thị,... với độ bảo mật cao, có khả năng liên thông dữ liệu với trục LGSP, NGSP và đặc biệt là khả năng tích hợp với tất cả hệ thống sẵn có của tỉnh với tiêu chuẩn bảo mật tối đa.
Giám sát tập trung, đưa ra cảnh báo tức thì với nhiều kịch bản, quy tắc được thiết lập. Giao diện giám sát hiển thị linh hoạt, dễ dàng thay đổi theo đúng nhu cầu của tỉnh, biểu diễn dữ liệu trực quan, đa chiều, dễ hiểu.
Nền tảng dữ liệu dùng chung
Nền tảng dữ liệu dùng chung
Phân tích dữ liệu thông minh, dự đoán tình huống dựa trên trí tuệ nhân tạo, đề xuất các gợi ý đáng tin trong việc trợ giúp các nhà lãnh đạo.
Hệ thống chỉ đạo điều hành của chính quyền đối với các cơ quan đơn vị, tổ chức với nhiều công cụ hỗ trợ chỉ đạo điều hành đa dạng thuận tiện, mọi lúc mọi nơi cùng các khuyến nghị tự động giúp lãnh đạo thuận lợi xử lý các tình huống khẩn cấp.
Nền tảng dữ liệu dùng chung

4 giá trị IOC mang lại

4 giá trị
IOC
mang lại
01
Đối với địa phương:
 • Trợ giúp đắc lực cho các nhà lãnh đạo
 • Dễ dàng định hướng quy hoạch tổng thể
 • Giám sát tập trung, chỉ đạo kịp thời
 • Tiết kiệm, nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư phát triển
02
Đối với sở ban ngành:
 • Thụ hưởng dịch vụ công tốt hơn
 • Nâng cao chất lượng cuộc sống (y tế, giáo dục, môi trường, du lịch,…)
 • Giám sát, tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đô thị
03
Đối với doanh nghiệp:
 • Môi trường kinh doanh được cải thiện
 • Có sự tham gia với chính quyền trong các hoạt động thúc đẩy kinh doanh
 • Có kênh tương tác hiệu quả trong phản ánh, phản hồi tháo gỡ khó khăn
04
Đối với người dân:
 • Thụ hưởng các dịch vụ công, tương tác với chính quyền thuận tiện, nhanh chóng hơn
 • Nâng cao chất lượng cuộc sống như giao thông, an ninh, đô thị, y tế, giáo dục…
 • Cùng tham gia vào quá trình giám sát các hoạt động phát triển của tỉnh